Rezervasyon: 0 (362) 606 0457
Oda Rezervasyon

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Ladik Akdağ Yatırım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Aş.

Hamamayağı Mah. Hamamayağı Sk. No:12 Ladik-Samsun

Hilas Thermal Resört & SPA nın işletmecisi olan ,Ticari merkezi Hamamayağı Mahallesi Hamamayağı Sokak No:12 Ladik- Samsun adresinde bulunan, Ladik Mal Müdürlüğü Vergi Dairesi’nin 6070350073 numaralı mükellefi, 0607035007300012  Mersis numaralı Veri Sorumlusu Ladik Akdağ Yatırım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.

Ladik Akdağ Yatırım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Hilas Themal Resört & SPA”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız ve karşılarında belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

 

2. Veri Kategorizasyonu :

 

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, Pasaport bilgisi ,Uyruk bilgisi, araç plaka bilgisi, Nüfusa kayıtlı olduğu il ,ilçe, Cilt ,Seri No gibi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi, Adres, Kep adresi gibi

Finans Bilgisi

Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi , banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

Cinsiyet Verisi

Cinsiyet

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Aile bireyleri ve yakın bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Etkinliklerde çekilip web sitesine konulan fotoğraflar , fotoğraf gibi

Hukuki İşlem Bilgisi

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

Müşteri işlem Bilgisi

Sipariş Bilgisi, Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi gibi

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler gibi

Sağlık Verisi

Gıda alerjisi ,Boy ,Kilo ,Vücut Kitle Endeksi gibi sağlıkla ilgili veriler,Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatszlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

Seyahat Verisi

Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

 

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 a bendi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sigorta İşlemlerinin Takibi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi

 

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Müşteri İşlem Bilgisi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Cinsiyet

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Görsel ve işitsel kayıtları

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Kimlik, İletişim

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Hukuki İşlem

 

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Cinsiyet

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ,veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Seyahat Verisi

 • Yetkili Kişi,Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Sağlık

 

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Sağlık

 • Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Emniyet birimi
 • Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Turizm Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı

 

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
 • Mali kayıtların denetlenmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

İş ortağı(mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)

 • Sigorta İşlemlerinin Takibi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Mal ve Hizmet satın alması, konaklama sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.1 f bendi;

Açık Rıza

Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi , tur şirketi, Nakliye Şirketi )

 • Araç kiralama, şehir turu gibi talepleriniz olduğunda bu talepleri yerine getirebilmek amacıyla
 • Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi

 

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

 

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ; basılı/elektronik formlar, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, Wi-fi ,Güvenlik Kameraları, araç plakanız, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

 

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz Başvuru Formu’nu kullanarak,

● Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Hamamayağı Mahallesi Hamamayağı Sokak No:12 Ladik- Samsun adresine göndererek,

● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimizin Ticari merkez adresi olan Hamamayağı Mahallesi Hamamayağı Sokak No:12 Ladik- Samsun adresine bizzat başvurarak,

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi ’nin  başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Ne Kadar Sürede Cevaplanacağı

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.